برترین‌های نهایی مسابقات عکاسی

این آلبوم، مجموعه‌ای از برگزیده‌های نهایی مسابقات عکاسی نزدیکا از ابتدا تاکنون است.