😍😍😍😛🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓
زندگی همهمه ی مبھمی

از رد شدن خـاطره هاست

"بی خـیال همه ی تلخی ها"😉

هر کجـا خندیدیم😁

هر کجـا خنداندیم

زندگانی آنجاست😉😍
#زندگی#شیرین#است
#توت_فرنگی
#قرمز
#خوشمزه_و_لذیذ
#خودت_عکس_بگیر
#زندگیتون‌زیبا_دلتون‌شاد_لباتون‌خندون 😉😁
۴۴ نظر
۱۹ تیر ۱۳۹۶