زندگی میکنم ... 

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد 

بگذار هر چه از دست میرود برود؛

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد،

حتی زندگی را ... 

#شور_زندگی
#عاشق_باشیم
#خودت_عکس_با_کیفیت_با_موبایل_بگیر
#متفاوت
#آذر_گل
#عکسهای_نیرا
#برگزیده_نشدی_مهم_نیست_فدای_سرت 😊
۴۰ نظر
۱۹ تیر ۱۳۹۶