کوه چون سنگ بود تنها شد ؟؟؟

یا چون تنها بود سنگ شد ؟؟؟

من که نه سنگ هستم !!!

نه کوه !!!

پس تنهایم نگذار...

#خودت_عکس_بگیر
#زیبایی_های_طبیعت
#کوه #ابرها #رد_پای_انسان
#کوه_و_ابر #ادیت_عکس
۳۸ نظر
۲۴ فروردین ۱۳۹۷