در زندگی استوار باش موج ها ی زندگی بی رحم اند.
‎@nazdika
۴۰ نظر
۱۸ مهر ۱۳۹۷