در زندگی استوار باش موج ها ی زندگی بی رحم اند.
‎@nazdika
۴۱ نظر
۱۸ مهر ۱۳۹۷