زنده ایم اما
از این رنجی که نامش زندگی ست
غیر تکراری ملال آور چه باقی مانده است

#فاضل_نظری
#عکسهایم
#‌خودت_عڪس_‌بگیرباموبایل
۱۸ نظر
۲۲ اسفند ۱۳۹۷