خونه های
قدیمی چی داشت
که با چند متر اتاق و
چندتا گلدون شمعدونی
کلی عشق و صفا داشت

عشق و صفای
اون روزها رو برای
قلبتـون آرزومندم ...🌸🍃
۰ نظر
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸