🌸بیا باور کنیم دنیا
✨برای زندگی زیباست
🌸زمینش هست،
✨خدایش مهربان با ما
🌸چقدر از غم سرودیم
✨چقدر با غصه سر کردیم!
🌸رهایش کن، کمی بگذر
✨بیا باور کنیم دنیا،
🌸برای زندگی زیباست!

#‌خودت_‌عکس_‌بگیر
#‌عکسهای_من
۰ نظر
۱۷ خرداد ۱۳۹۸