خـــدایا...
ما برای داشتن دستهای تو
ریسمان نبسته‌ایم،
دل بسته ایم

همین که
حال دلمان خوب باشد
برایمان کافیست:)💜

#حال‌ِدلتون‌خوب‌ِ_خوب
#‌عکسهای_من
#مابین_عصر_غروب
۰ نظر
۱۴ تیر ۱۳۹۸