مهم نیست
در موردت چی فڪر میڪنن
مهم اینه ڪه اونقدر مهمی ڪه،
در موردت همیشه فڪر می ڪنند!

#عڪسهای_من💜
۰ نظر
۲۰ مرداد ۱۳۹۸