💕هرگز منتظر "فردای خیالی" نباش. سهمت را از "شادی زندگی" همین امروز بگیر.
فراموش نکن "مقصد" همیشه جایی در "انتهای مسیر" نیست!
"مقصد" لذت بردن از قدمهایی است که بین مبدا تا مقصد بر می‌داریم!
چایت را بنوش!
نگران فردا مباش، از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها.
۰ نظر
۱۶ شهریور ۱۳۹۸