یک اصفهانی متأهل ساکن شیرازم کمی خوش سلیقه ؛ اهل شعر و آشپزی و عکاسی ام... درضمن خوشمزه پزم،از پیج من بعدازغذا دیدن کنید.😉 #ورود به نزدیکا 95/6/20 (با آیدی bano z.k)
۳۶۵ پست
۱۱۷۶۴ پیرو
۱۲۹ پیگیری