یک اصفهانی متأهل ساکن شیرازم کمی خوش سلیقه ؛ اهل شعر و آشپزی و عکاسی ام درضمن خوشمزه پزم،از پیج من بعدازغذا دیدن کنید.😉 #ورود به نزدیکا 95/6/20 (با آیدی bano z.k) پی ویم بسته بود تا وقتی #نزدیکا تنظیمات درستی داشت اما الان بی اختیار بازه ، با اینحال پاسخگو نیستم پس شأن خودتونو بعنوان یک مرد حفظ کنید و مزاحم نشوید.
۲۹۷ پست
۴۸۶۳ پیرو
۱۳۲ پیگیری