یک اصفهانی متأهل ساکن شیرازم کمی خوش سلیقه ؛ اهل شعر و آشپزی و عکاسی ام... درضمن خوشمزه پزم،از پیج من بعدازغذا دیدن کنید.😉 راستی پی وی جوابگو نیستم،پس مزاحم نشید. #ورود به نزدیکا 95/6/20 (با آیدی bano z.k)
۲۷۱ پست
۱۲۲۹۰ پیرو
۱۱۸ پیگیری