﷽ 📷 باید که تایپ کرد:خداحافظ.. باید که تایپ کرد که:غمگینم.. باید که تایپ کرد:در این کابوس باید در انتظار چه بنشینم؟✋ https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1tr3t5bj9cl6e&utm_content=10qs5lt‎‏
۶۰۵ پست
۶۵۵۰ پیرو
۳۷۰ پیگیری