صبحها برای هر فردی
می تواندرنگی داشته باشد
بستگی به دلت دارد
که چه طیفی و رنگی را بکاری
هر چه هست آرزو می کنم زیبا باشد
و پراز بهانه برای شادی

روزتـون قشنگـــــ🌸#طبیعت_شمال
#زیباگرافی_باموبایل
#نزدیکاشو_خودت_عکس_بگیر
۳۹ نظر
۲۰ مرداد ۱۳۹۸