#خودت_عکس_بگیر
زندگی رویای خام من بود و با خیال تو پرشد
حال نیستی و خیال بودنت خالی تر از هر لحظه ام کرد
#خودنویس
#موبایلگرافی
#عکاسی_با_موبایل
۳۵ نظر
۱۴ آبان ۱۳۹۸