قول داده م که در اندیشه ی خود حبس شوم...
😌


#علیرضا_آذر
۸۲ نظر
۱ آذر ۱۳۹۸