شیطان دروغ خود را به حضرت آدم و همسرش که تاکنون دروغی توام با قسم نشنیده بود باوراند و به این ترتیب آنها را فریب داد و با طناب خود آنها را در چاه فرو برد و حضرت آدم و حوا نزدیک درخت شدند و همین که از آن درخت ممنوعه چشیدند بلافاصله لباسهایشان از تنشان فروریخت و اندامشان آشکار گشت پس بلافاصله از برگههای درختان بهشتی برای پوشیدن اندام خود استفاده کردند و در این موقع از طرف خداوند ندا رسید که مگر من شما را از آن درخت نهی نکردم مگر به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار و سرسخت شما است ؟چرا فرمان من را به دست فراموشی سپردید و در این گرداب سقوط کردید ؟
آیه ۲۲ اعراف
#خودت_عکس_بگیر
۴۳ نظر
۱ آذر ۱۳۹۸