و چه احساسِ قشنگی است
تو را
من داشتن...!

#photo_by_me
#Nahal
۰ نظر
۲۱ دی ۱۳۹۸