گفتم صنما مگر که جانان منی
اکنون که همی نظر کنم جان منی

مرتد گردم گر تو ز من برگردی
ای جان جهان تو کفر و ایمان مَنی...

🖋 #مولانا 🔶
#خودت_عکس_بگیر
۰ نظر
۲۰ بهمن ۱۳۹۸