بارانا🌙
@barana.1051
﷽ دیوانه ام دیوانه عشق دیوانه بند دیوانه تو سایه هارا میشکافم و دیوانه ذره ای نور و امید برای دوست داشتنت خواهم بود #ئه_وین_دار -پویامصطفی‌نژاد
۶۹۴ پست
۷۳۵۶ پیرو
۳۸۶ پیگیری