ابوالفضل
@aboalfzl_284
دهه هفتادی7️⃣0️⃣ اذرماهی🔥🔥🔥 عاشق اهنگ گوش دادن 🎧🎧 و رفتن به کوه و طبیعت🗻🗻🗻 وعکاسی 📷📸📷
۱۸۵ پست
۱ پیرو
۴ پیگیری