♡و از تـمـامِ تــــو تنـہـا قلـبت بـرایـم ڪـافےســت تـا چشـمـانـم خیـالـت را بِــہ هـم ببـافنـد..!♡ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎
۳۸۰ پست
۷۶۹۴ پیرو
۴۸ پیگیری